Usluge

Preduzeće AMI d.o.o. posluje od januara 1993. godine. U preduzeću trenutno radi 10 stalno zaposlenih i troje stalno honorarno angažovanih radnika.
Viziju mladog tima preduzeća AMI d.o.o. čini posvećenost poslu uz maksimalni kvalitet naših usluga i proizvoda, kao i implementacija svetskih standarda u poslovanju i odnosa prema klijentu.

Preduzece je podeljeno na nekoliko sektora koji funkcionisu nezavisno a ujedno predstavljaju jednu kompaktnu celinu koja omogucava ispunjavanje svih zahteva modernog poslovanja.

• sektor za kompjutersku pripremu i graficki dizajn
• sektor za osvetljavanje i razvijanje offset ploca
• sektor stampe opremljen masinama za offset stampu najnovije generacije
• sektor dorade i finaliziranja proizvoda